Referenser

Åbro

Nedan ser du referensbilder från Åbro Bryggeri i Vimmerby där vi utfört avancerad svetsning och montering i rostfritt stål.

Referens: Gullmar Johansson

abro1
abro2
abro3
abro4

Arla

Nedan ser du referensbilder från Arlas nya mjölkpulverfabrik i Vimmerby där vi utfört avancerad svetsning och montering i rostfritt stål.

arla1
arla2
arla3
arla4

Övriga

Setra AB, Materialmännen, PEAB, Skanska, Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerbyhus, mfl.